มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การใช้งาน eduroam

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกและบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เท่านั้น

อ่านต่อ ...

คำถามที่พบบ่อย ?

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง จากบริการ eduroam ?

อ่านต่อ ...

พื้นที่ให้บริการ eduroam

มทร.ศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ขนอม และวิทยาเขตตรัง

อ่านต่อ ...

สถานศึกษาที่เปิดให้บริการ Eduroam
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7146, 0-7431-7100 ต่อ 1912 โทรสาร 0-743-17147