ขอใช้บริการ eduroam สำหรับบุคลากร และ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เท่านั้น

ขอใช้บริการด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)
eduroam